Privacybeleid

Inleiding

Michel Lutteur respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Met dit privacybeleid informeren wij u over onze werkwijze in het verzamelen, gebruiken, openbaren en beschermen van uw persoonsgegevens.

1. Persoonsgegevens die worden verwerkt Michel Lutteur kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Michel Lutteur, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Michel Lutteur verstrekt. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

2. Waarom Michel Lutteur gegevens nodig heeft Michel Lutteur verwerkt uw persoonsgegevens om de overeenkomst met u te kunnen uitvoeren, uw bestelling te verwerken en u van de bestelling op de hoogte te houden. Daarnaast kunnen uw gegevens gebruikt worden om nieuwsbrieven en reclame te versturen, mits u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven.

3. Hoe lang Michel Lutteur gegevens bewaart Michel Lutteur bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

4. Delen met anderen Michel Lutteur verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

5. Gegevensbeveiliging Michel Lutteur neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

6. Recht op inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [e-mailadres placeholder]. Michel Lutteur zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

7. Contactgegevens Als u vragen heeft over het privacybeleid van Michel Lutteur, kunt u contact met ons opnemen via [e-mailadres placeholder]. Onze contactgegevens zijn te vinden op onze website.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Michel Lutteur. Michel Lutteur is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die door links op onze website bereikbaar zijn. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan ons privacybeleid te accepteren.

Michel Lutteur behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het is raadzaam om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Dit document is bedoeld als basis voor je privacybeleid en moet mogelijk worden aangepast om volledig te voldoen aan specifieke bedrijfsbehoeften en wettelijke vereisten, vooral in het licht van nieuwe of veranderende wetgeving.